Ajoittain tulee vastaan tilanteita, joissa huomaan, ettei hyvän ja toimivan hajutyökoiran tunnistaminen ole helppoa. Erityisesti, jos havainnoija ei ole tämän alan ammattilainen. Tästä syystä keräsin allaolevan infopaketin heille, jotka sitä saattavat tarvita.

Jotkut ovat hyviä puhumaan. He vakuuttavat sinut koiriensa taidoista hetkessä, perustaessaan väittämiään tutkimustuloksiin tai kokemuksiinsa kenttätyöskentelyssä. Jotkut ovat menestyneet kilpailuissa, minkä he väittävät takaavan heidän koiriensa osaamisen. Joillain taas on vuosikymmenten kokemus työskentelystä hajukoirien parissa ja he käyttävät sitä perusteena taitoihinsa. Mikään näistä ei kuitenkaan auta tunnistamaan, miten hyviä heidän koiransa todellisuudessa ovat.

Erityisesti, jos olet palkkaamassa koirakkoa työtehtävään, tulisi sinun ymmärtää muutama perusasia koirien työskentelystä; miten ne käyttävät nenäänsä, miten ne kommunikoivat ohjaajansa kanssa ja miten ne on koulutettu. Auttaakseni sinua valitsemaan oikean koirakon työtehtävään, tein avuksesi listan, jota voit noudattaa.

 1. Kysy koiran ja ohjaajan koulutushistoriasta.  
  • Kuka tämän koiran on kouluttanut, mikä on tämän kouluttajan tausta? Entäpä koiranohjaajan? Ymmärtävätkö he mitään eläinten käyttäytymisestä? Hajutyökoira on eläin siinä missä mikä tahansa muukin koira. Se on koulutettu tehtäväänsä, mutta jos kouluttaja/ohjaaja ei ymmärrä eläinten käyttäytymistä, he voivat vesittää koiran taidot nopeammin kuin huomaavatkaan. Koirat oppivat jatkuvasti. Jos et tiedä mitä tapahtuu, voit vahingossa opettaa koiran valeilmaisemaan tai jättämään kohdehajun ilmaisematta. Tapahtui kummin vain, koira ei enää ole luotettava tehtävässään.


 2. Milloin koira on viimeksi tasotestattu? Minkälainen tasotesti oli? Mikä sen läpipääsyraja on? Kuinka monta valeilmaisua sallitaan ja kuinka monta kohdetta koiran tulee löytää?
  • Työkoirat tulisi testata säännöllisesti, jotta voidaan olla varmoja niiden työkyvyn säilymisestä. Testauksen enimmäisvälinä pidetään yhtä vuotta, mutta mitä useammin koirat testataan, sitä paremmin niiden taitoja voidaan seurata. Testausmenetelmissä on huikeita eroja. Yllättävän usein kuulee testistä, joka on suoritettu koiralle tutussa harjoittelutilassa ja testiä on seuraamassa sama henkilö, joka on piilottanut kohdehajut. On paljon asioita, joilla voidaan edesauttaa koiran testin läpäisyä, mutta huomioimalla nämä neljä asiaa, voit jo olla aika varma, että koira osaa tehtävänsä.
   1. Koira testataan sille vieraassa ympäristössä. Koirilla on korkeat odotuksen tutuissa harjoitteluympäristöissä ja se vaikuttaa niiden työskentelyyn.  (Lue lisää…)
   2. Testauksessa käytetyt hajulähteet ovat puhtaita, eikä niissä ole kontaminoituneena ohjaajan tai kouluttajan hajua. Jos koira on koulutettu kontaminoituneilla hajuilla, se ei välttämättä reagoi kontaminoitumattomiin hajulähteisiin ollenkaan. 
   3. Testi tuplasokko. Koetilanteessa ei saisi olla paikalla henkilöitä, jotka tietävät mihin hajulähde/hajulähteet on piilotettu. Koirat ovat hämmästyttävän hyviä lukemaan ihmisen elekieltä, jopa pienen pieniä liikahduksia, ja ne voivat antaa koiralle riittävästi informaatiota, jotta osaa suunnistaa oikeaan ja ilmaista ilman haistelua. (Lue lisää…)
  • Mitä korkeampi läpipääsyraja on, sitä luotettavampi koira on. Jos testistä voi suoriutua tekemällä valeilmaisuja (koira ilmaisee, vaikka kohdehajua ei ole läsnä) tai ohittamalla kohteita (koira ei ilmaise, vaikka kohdehaju on läsnä), silloin sinun tulisi harkita, onko tällainen koira riittävän pätevä suoriutumaan tehtävästään.  
 3. Jos mahdollista, pyydä video koiran työskentelystä.  
  • Videolta voit nähdä paljon. Haisteleeko koira tarkasti suu kiinni ja kulkee etsittävällä alueella määrätietoisesti ja itsenäisesti vai juokseeko se ympäriinsä suu auki ilman minkäänlaista päämäärää ja vilkuilee toistuvasti ohjaajaa? Älä erehdy luulemaan, että nopeasti liikkuva koira on tae tehokkaasta etsinnästä. Jos koira etsii isoa hajumäärää, se voi liikkua vähän nopeammin. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että juoksemalla koira käyttää suurimman osan energiastaan liikkumiseen sen sijaan, että se keskittäisi energiansa nuuskuttamiseen ja ympäröivän hajumaailman analysointiin. Jos koira taas vilkuilee paljon ohjaajaansa, se ei työskentele itsenäisesti vaan luottaa saavansa apuja ohjaajaltaan. Ja niin kauan, kun koira ei työskentele itsenäisesti, se ei työskentele tehokkaasti.
 4. Ymmärrä hajusi.  
  • Mitä koira etsii? Tapa millä koira etsii, riippuu paljon myös hajusta, mitä sen tulisi löytää. Jos kohdehaju haisee vain vähän, koiran tulisi työskennellä todella tarkasti. Kohdehajusta irtoavien hajumolekyylien määrä ei riipu ainoastaan kohdehajun materiaalista, vaan monista muista seikoista myös, kuten lämpötilasta, kosteudesta, iästä, määrästä, pinta-alasta, kohteen syvyydestä jne. Koiranohjaajan tulisi tietää hajun teoriasta riittävästi, jotta hän osaa ottaa huomioon kaikki nämä seikat työskennellessään hajutyökoiransa kanssa. Silti tilaajana, sinun olisi hyvä ymmärtää etsitäänkö verrattain isoa (kuten elävää ihmistä, hometta tai voimakkaan hajuisia huumeita, tms.) vai pientä (kuten yksittäinen hyönteinen, joitain räjähteitä, norsunluuta, tms.) hajumäärää. Sillä tiedolla voit jo arvioida pitäisikö koiran juosta vai kävellä ja haistella peräänantamattomasti.

 

Nyt, jos sinä olet käytännön työtä koirasi kanssa tekevä koiranohjaaja, tulisitko valituksi tähän tehtävään?

This post is also available in: English (Englanti)